SK HU

Statika domu

Kúpim si pekný pozemok, architekt mi navrhne pekný dom. Postavím a budem sa tešiť z nového domu.

Realita dnešných dní je taká, že oveľa dôležitejšie je pre návrh domu statika, ako architektúra. Vďaka extrémom počasia sú dnes stavebné konštrukcie namáhané viac, ako kedysi. Preto sa netreba spoliehať na to, že aj sused si tak či onak postavil dom pred časom. Na mieste je otázka, čo so statikou?

 

Na stavebné konštrukcie sú dnes kladené oveľa väčšie nároky. Domy už nie sú malými kockami. Architekti začínajú oveľa viac navrhovať domy s otvorenou dispozíciou. Čo to znamená? Jednoducho to, že dom má oveľa viac otvorených priestorov, najmä kuchyňa s obývačkou. Hovoríme tu o veľkých plochách stropov bez podpernej steny či stĺpa. To znamená väčšie namáhanie stropu, či strechy. Ale aj väčšie namáhanie stien, stĺpov a základov domu. Keď k tomu pripočítame statické pôsobenie nevyspytateľného vetra a snehu, je z toho záťaž na hranici únosnosti materiálu.

 

Dnešné statické posudky niektorých projektantov obsahujú dve strany aj s obálkou. Takto pripravený statický posudok Vás ako klientov neochráni pred pádom strechy. Keďže v statickom posudku statik neuviedol nič, ochraňuje seba a nie klientov.

Čo má obsahovať statický posudok? Čo od statika máte požadovať? Predovšetkým statika sa delí na statiku pre stavebné povolenie a realizačnú statiku.

Statika pre stavebné povolenie: V prvom rade sa určujú všetky relevantné zaťaženia, ktoré na stavbu môžu pôsobiť. Hovoríme o tlaku vetra, o množstve snehu v danej oblasti, tiež o predpokladanej základovej zemine. Potrebné je zohľadniť aj také veci ako tlak zeminy na dom vo svahu, či zaťaženie zo zelenej strechy. Netreba zabúdať ani na požiarnu odolnosť, teda nosnosť konštrukcie po dobu nevyhnutnú na opustenie budovy.

Určiť správne zaťaženie je to najdôležitejšie pre každú stavbu. Vystihnúť to, čo na stavbu bude pôsobiť, čo nebude a čo bude pôsobiť naraz. Dôvod je jednoduchý. Dosiahnuť, aby stavba zostala stáť, ochránila obyvateľov a bola ekonomicky únosná jej nosná konštrukcia.

Pri statike pre stavebné povolenie je potrebné mať posúdené všetky nosné časti stavby. Hovoríme o najviac namáhanom krove, najviac zaťaženom stĺpe, či stene. Hovoríme o návrhu spôsobu zakladania a jeho posúdenie. Musí byť posúdená terasa, balkón ale aj prerušenia tzv. tepelných mostov (miesto, kde teplo odchádza von z budovy).

 

Realizačná statika má obsahovať: Pre realizačnú statiku je nutné mať už všetky detaily konštrukcie vyriešené, ukončené presúvanie nosných prvkov domu. Z tejto časti statiky sa už na stavbe realizujú objednávky materiálu, debnenia a stavané sú konštrukcie. Musia v nej byť všetky prestupy, na nič sa nesmie zabudnúť, aby sa nemuseli dodatočne vŕtať prechody cez betón či nosné drevo. Nemusí to byť už neskôr vhodné a ani možné. Výstuž v betóne musí byť do posledného kúska započítaná, nakreslená. Drevené konštrukcie musia mať zakreslené veľkosti prvkov, ich polohu v konštrukcii a nakreslené neštandardné detaily.

 

Požadujte od svojho statika, aby dodal statiku, ktorá Vás chráni. Taká statika, kde budú nosné prvky posúdené, podložené výpočtom.

Napíšte komentár

  • 16 − four =

Posledné komentáre