SK HU

Statika

Statika

Tak ako kostra drží človeka vzpriamene, tak statika slúži tomu, aby stavba svojou architektúrou, technickou vyspelosťou a úžitkom mohla byť na prospech a odolala vekom.

Vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb:

briefcase72
  • statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
  • projektová dokumentácia statiky stavieb
  • dismenzovanie a návrh kovových, betónových a drevených konštrukcií stavieb
  • realizačná projektová dokumentácia nosných konštrukcií

Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb:

  • statické posúdenie projektovej dokumentácie stavieb
  • odborné statické posudky a hodnotenie stavebných objektov
report1

Technické poradenstvo týkajúce sa statiky stavieb:

two210
  • obhliadka stavieb
  • odborné konzultácie