SK HU

Projekcia

Projekcia

Aby myšlienka prenesená na papier nebola len obrázkom ale technicky vyspelým a realizovateľným súborom riešení architektov, inžinierov a remeselníkov.

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb:

drafting1
  • vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb pre stavebné povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie
  • vyhotovenie projektovej dokumentácie skutkového stavu a projektu skutočného vyhotovenia stavieb
  • dispozičné riešenie návrhu stavieb v grafickom prostredí

Vyhotovenie posudkov, odborných správ a odhadov:

  • vypracovanie odborných správ o stave stavebných konštrukcií
  • poradenstvo pri návrhu riešení stavebných zámerov a ich realizácií
  • vypracovanie statických posudkov stavieb
briefcase72

Vykonávanie stavebných meraní, prieskumov a diagnosticky:

clipboard109
  • zisťovanie geometrie a rozmerov stavieb
  • odber vzoriek
  • skúšky materiálov