SK HU

Profil firmy

120918210348_dpiii-slide-02

V evolúcii človeka najvýznamnejší pokrok nastal jeho schopnosťou zušľachtiť svoje životné prostredie. Postaviť svoj sen.

Sme tu pre Vás!

Zmeňme spolu sen na projekt, projekt na realizované dielo aby rozdiel medzi chceným a dosiahnuteľným bol minimálny.

city8

Všetko má svoje hranice a na všetko jestvuje spôsob.

Projekčná kancelária autorizovaného inžiniera Ing. Jána Štempela – C21 pôsobí v oblasti stavebníctva so zameraním na komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb, vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb, overovanie projektov a technické poradenstvo, vyhotovenie odborných posudkov, odhadov a správ stavieb ako aj vykonávanie stavebných meraní, prieskumov a diagnostiky. Taktiež sa zaoberáme projektovým manažmentom stavieb, riadením a kontrolou výstavby. Projekčná kancelária poskytuje odbornú, informačnú a poradenskú službu s komplexnou projekčnou a inžinierskou činnosťou.

V prípade záujmu nás neváhajte osloviť prostredníctvom kontaktného formulára.

Odbornosť

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie ponúkaných služieb

120813111348_4_osvedcenienormy

120813111348_5_stavebnydozor

120813111346_3_osvedcenieeurokody

120813111637_2_autorizosvedcenie

120813111645_1_vsdiplom

Právna forma

Doklady o právnej subjektivite

poradenstvo-realizacia

projekcia