SK HU

Služby

projekcia

Projekcia

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb
  • Vyhotovenie posudkov, odborných správ a odhadov
  • Vykonávanie stavebných meraní, prieskumov a diagnosticky
statika

Statika

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb
  • Overenie projektov z hľadiska mechanickej odolnosti a stability stavieb
  • Technické poradenstvo týkajúce sa statiky stavieb
inziniering

Stavebný management

  • Projektový manažment
  • Riadenie a kontrola priebehu výstavby
  • Sprostredkovanie v oblasti stavebníctva